การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ความรู้ในตัวอาจต่างกัน...แต่เมื่อมาแบ่งปัน...ช่วยสร้างสรรค์การพัฒนา

คุณค่าของความรู้ ต้องเคียงคู่กับการแบ่งปัน

ขุมทรัพย์แห่งปัญญา สร้างคุณค่าความรู้คู่ชาวทาง

เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย Value สร้างคุณค่าความรู้ด้วย KM

การรับและการให้เป็นรากฐานของการเรียนรู้

HISTORY
[ ประวัติความเป็นมา ]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร และ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกรมทางหลวงต้องดำเนินการตาม...

KM Structure
[ โครงสร้างการจัดการความรู้ ]

ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวง มี CKO Chief Knowledge Officer ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (รองอธิบดีฝ่าย) เป็นประธาน โดยมีรองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งผู้อำนวยการหน่วยงานในส่วนกลางเป็นกรรมการ 2) คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร 10 ด้าน..

KM Policy
[ นโยบายการจัดการความรู้ ]

นโยบายการจัดการความรู้กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 1. ให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวงรับทราบ


ความรู้


บทความจากผู้เชี่ยวชาญ

porno


About Us


Image 13

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวบรวมและดำเนินการจัดการความรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

سایت شرط بندی سایت شرط بندی سیب بت سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت آموزش بازی انفجار سایت تاینی بت آدرس جدید جت بت google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet