การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ความรู้ในตัวอาจต่างกัน...แต่เมื่อมาแบ่งปัน...ช่วยสร้างสรรค์การพัฒนา

คุณค่าของความรู้ ต้องเคียงคู่กับการแบ่งปัน

ขุมทรัพย์แห่งปัญญา สร้างคุณค่าความรู้คู่ชาวทาง

เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย Value สร้างคุณค่าความรู้ด้วย KM

การรับและการให้เป็นรากฐานของการเรียนรู้

VISION & KM Objective
[ วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลัก การจัดการความรู้ ]

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ กรมทางหลวง “เป็นศูนย์ความรู้ของกรมทางหลวงและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ” เป้าหมายหลักการจัดการความรู้ (KM Objective) “ศูนย์กลางการเรียนรู้และนวัตกรรมงานทางเพื่อบริการประชาชน”

Key Success Factors
[ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ]

ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1)มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร ทำให้บุคลากรทั้งหมดขององค์กรรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ และยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 2)มีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร กลยุทธ์การจัดการความรู้...

Strategies KM
[ กลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง ]

S1 สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change management) S2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Develop KM People) S3 ปรับปรุงกระบวนงานจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ KM 4.0 (Improve KM Process) S4 พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนระบบจัดการความรู้ (Develop Technology to support KM)...


ความรู้


บทความจากผู้เชี่ยวชาญ

porno


About Us


Image 13

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวบรวมและดำเนินการจัดการความรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

سایت شرط بندی سایت شرط بندی سیب بت سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت آموزش بازی انفجار سایت تاینی بت آدرس جدید جت بت google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet