ข่าว KM

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


ข่าว KM

 
หัวข้อข่าว
1.   ขั้นตอนการสมัครสมาชิก KM WEBSITE
2.   รางวัลผลงานความรู้ดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 8 “คุณค่าความรู้คู่ชาวทาง”
3.   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
4.   โครงการจัดทำคลังข้อมูลงานทาง
5.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : สำนักงานแพทย์
7.   เฉลยตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
8.   กำหนดการติดตามผลแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
9.   ตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
10.   กรอบแนวทางวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้
11.   คำศัพท์ KM