ข่าว KM

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


ข่าว KM

 
หัวข้อข่าว
1.   ชุดความรู้งานตลาดนัดความรู้กรมทางหลวง ครั้งที่ 9
2.   กำหนดการงานตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 9 ช่วงที่ 1
3.   ชุดความรู้งานตลาดนัดความรู้กรมทางหลวง ครั้งที่ 1-8 ที่มีใน KM WEBSITE
4.   ขั้นตอนการสมัครสมาชิก KM WEBSITE
5.   รางวัลผลงานความรู้ดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 8 “คุณค่าความรู้คู่ชาวทาง”
6.   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
7.   โครงการจัดทำคลังข้อมูลงานทาง
8.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : สำนักงานแพทย์
10.   เฉลยตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
11.   กำหนดการติดตามผลแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
12.   ตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
13.   กรอบแนวทางวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้
14.   คำศัพท์ KM