Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


โครงการจัดการความรู้ของกรมทางหลวง

 


 
ค้นหาปี : ค้นหาชื่อ :
 
ลำดับ โครงการ ปี ระยะเวลา สถานที่
1 . โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ การประชุมคณะกรรมการกพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2559 2559 18/01/2016 - 18/01/2016 ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน
2 . โครงการสัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 2559 14/12/2015 - 16/12/2015 โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด จ.นครราชสีมา
3 . โครงการสัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559 2559 14/12/2015 - 16/12/2015 โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4 . โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร: แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 2559 17/11/2015 - 18/11/2015 โรงแรมบ้านคุณตา กอล์ฟรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
5 . โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร: แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 2559 16/11/2015 - 17/11/2015 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
6 . โครงการสร้างวิทยากรทีปรึกษาการจัดการความรู้ 2559 26/10/2015 - 28/10/2015 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
7 . โครงการสัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ 2558 26/03/2015 - 27/03/2015 โรงแรมเดอะ เบเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
8 . โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองคาย 2558 12/03/2015 - 12/03/2015 ห้องประชุมจารึกอนุพงศ์ แขวงทางหลวงหนองคาย
9 . โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เครื่องพ่นยางแอสฟัลต์ที่ใช้แรงลมดัน 2558 26/02/2015 - 26/02/2015 ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 . โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า 2558 24/02/2015 - 24/02/2015 ห้องประชุมเอนกประสงค์ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ.ขอนแก่น


1 2 >> >|     มีจำนวนทั้งหมด 16 แถว 2 หน้า