การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบของ สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในสังกัดด้วยระบบ FTP
 
   
รูปภาพ
WEBSITE ที่เกี่ยวข้อง
     

 
     
YOUTUBE ที่เกี่ยวข้อง