การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


โครงการประยุกต์ใช้ค่าความลึกผิวเฉลี่ยของผิวทางในการทำนายสภาพลื่นของผิวถนนเพื่อการวางแผนซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
 
   
รูปภาพ
WEBSITE ที่เกี่ยวข้อง
     

 
     
YOUTUBE ที่เกี่ยวข้อง