การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


โครงการตรวจวัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและน้ำหนักบรรทุกจรในโครงสร้างสะพานติณสูลานนท์เพื่อประเมินศักยภาพในการบริการหลังการใช้งาน 27 ปี
 
   
รูปภาพ
WEBSITE ที่เกี่ยวข้อง
     

 
     
YOUTUBE ที่เกี่ยวข้อง