การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่แนวทางทับซ้อนอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 
   
รูปภาพ
WEBSITE ที่เกี่ยวข้อง
     

 
     
YOUTUBE ที่เกี่ยวข้อง