การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


   
เครือข่าย -> หน่วยงานส่วนภูมิภาค
1. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

2. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

3. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ลิ้งก์ : http://www.boh3.com/web/

4. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
ลิ้งก์ : http://www.doh.go.th:88/dohtak/

5. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
ลิ้งก์ : http://www.ooh5.go.th/

6. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

7. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
ลิ้งก์ : http://www.highways5.com/

8. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
ลิ้งก์ : http://msoh.go.th/

9. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

10. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

11. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

12. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

13. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

14. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

15. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

16. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

17. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)

18. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

19. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างทางลำปาง

20. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ลิ้งก์ : http://www.lomsakrcc.com/

21. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ลิ้งก์ : http://www.kkrcc.go.th/

22. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

23. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างทางสงขลา

24. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

25. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

26. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

27. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)