การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


   
เครือข่าย -> เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
1. ชื่อเว็บไซต์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ลิ้งก์ : http://www.ftpi.or.th/

2. ชื่อเว็บไซต์ การจัดการความรู้ กรมทางหลวงชนบท

3. ชื่อเว็บไซต์ การจัดการความรู้ กรมประมง
ลิ้งก์ : http://www.fisheries.go.th/km/

4. ชื่อเว็บไซต์ ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

5. ชื่อเว็บไซต์ การจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งก์ : http://www1.si.mahidol.ac.th/km/

6. ชื่อเว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ลิ้งก์ : http://kmi.or.th/

7. ชื่อเว็บไซต์ ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ลิ้งก์ : https://www.gotoknow.org/home