KM Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   

ชื่อ :  สุชาติ สกุล :  ลีรคมสัน วดป เกิด :  10-12-1950
ปัจจุบันอายุ :  65 ปี มือถือ :  0818606801 Email :  
สังกัด : สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ ตำแหน่ง :    
           
 
รายละเอียดผู้เขียน  

นามแฝง :  
ความเชี่ยวชาญ :
ประสบการณ์ :
ผลงาน :