KM Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   

ชื่อ :  วรรณสิทธิ์ สกุล :  นวลินทร์ วดป เกิด :  29-07-1947
ปัจจุบันอายุ :  68 ปี มือถือ :  0818109259 Email :  
สังกัด : กองฝึกอบรม ตำแหน่ง : ข้าราชการเกษียณ    
           
 
รายละเอียดผู้เขียน  

นามแฝง :  
ความเชี่ยวชาญ :
ประสบการณ์ :
ผลงาน :