.

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยดิจิทัล (KM Digital Sharing)

รหัสความรู้:

DL0100000231-08

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

176

แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทักษะด้านดิจิทัล

รหัสความรู้:

DL0100000230-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2020

จำนวนผู้เข้าชม:

133

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

รหัสความรู้:

DL0100000229-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

151