.

แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทักษะด้านดิจิทัล

รหัสความรู้:

DL0100000230-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2020

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

สาระน่ารู้เกี่ยวกับดิจิทัล

จำนวนผู้เข้าชม:

133

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 "การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว"

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

DL0100000230-03-01.pdf

20