.

กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564

รหัสความรู้:

EK1601000283-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-06-15 09:47:49


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

21

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564

รหัสความรู้:

EK1601000282-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-06-15 09:38:56


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

31

กฎกระทรวง กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2564

รหัสความรู้:

EK1601000281-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-06-15 09:16:00


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

15

กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

รหัสความรู้:

EK1601000280-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-06-14 15:26:49


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

1999

จำนวนผู้เข้าชม:

18

กฎกระทรวง กำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ.2563

รหัสความรู้:

EK1601000279-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-06-14 15:12:59


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2020

จำนวนผู้เข้าชม:

26