.

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

รหัสความรู้:

EK1601000353-01

ประเภท:

กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มาตรการ นโยบาย

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ทางหลวง ทางสัมปทาน

จำนวนผู้เข้าชม:

100

ประกอบด้วย 3 ฉบับ คือ (1) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระปะแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 (2) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี พ.ศ. 2558 (3) สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

N9_พระปะแดง_บางขุนเทียน2555_20230719110017.pdf

0

N9_บางปะอิน_บางพลี_2558_20230719110027.pdf

0

N9_บางปะอิน_บางพลี ฉ.2_2564_20230719110034.pdf

0