.

ข้อกำหนดที่ ทล.-ก. 411/2565 ข้อกำหนดแอสฟัลต์ซีเมนต์ประเภท Performance Grade โดยวิธีทดสอบความคืบคืนกลับจากการกระทำซ้ำของแรงเค้น (Specification for Performance - Graded Asphalt Binder Using Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test

รหัสความรู้:

EK1803000292-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

-

หน่วยงาน:

สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ข้อกำหนดวัสดุ (ทล.-ก.)

จำนวนผู้เข้าชม:

20

ขอบข่าย 1.1 ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงการกำหนด Performance Grade (PG) ของแอสฟัสต์ซีเมนต์ โดยการใช้วิธีการทดลองความคืบคืนตัวกลับจากการกระทำซ้ำของแรงเค้น (Maltiple Stress Creep Recovery, MSCR) ซึ่งเป็นวิธีทดสอบความคืบคืนตัวกลับของวัสดุโดยให้ความเค้นซ้ำๆ และเป็นการทดสอบเพื่อหาค่า non-recoverable creep compliance,... ตามวิธีการ MSCR โดยใช้เครื่องวันความต้านแรงเฉือนไดนามิก (Dynamic Shear Rheometer) 1.2 การระบุประเภทการแบ่งเกรดจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ย 7 วันที่สูงสุด (ตามที่หน่วยงานราชการได้เคยมีการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของอากาศไว้) ในการออกแบบผิวทาง และระดับปริมาณการจราจร (Traffic Levels) โดยปริมาณการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับปกติ (Standard Traffic, "S") ระดับหนัก (Heavy Traffic, "H") ระดับหนักมาก (Very Heavy Traffic, "V") และระดับหนักมากที่สุด (Extremely Heavy Traffic, "E")

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ทล.ก. 411-65_20220721095556.pdf

4