.

ข้อกำหนดที่ ทล.-ก. 410/2557 ข้อกำหนดแอสฟัลต์อิมัลชันไพรม (Specification for Emulsified Asphalt Prime, EAP)

รหัสความรู้:

EK1803000294-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

-

หน่วยงาน:

สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ปีที่จัดทำ:

2014

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ข้อกำหนดวัสดุ (ทล.-ก.)

จำนวนผู้เข้าชม:

12

ขอบข่าย : ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์นี้ เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุแสฟัสต์อิมัลชัน EAP (Emulsified Asphalt Prime) สำหรับใช้ในการตลาดแอสฟัลต์ Prime Coat ที่ใช้ในงานทาง สำหรับงานก่อสร้างทางและงานบำรุงรักษา

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ทล.-ก. 410-2557_20220721101049.pdf

4