.

อุปกรณ์หัวจับยึดสำหรับอัดแรงยางพารา

รหัสความรู้:

DI0400000275-99

ประเภท:

อื่นๆ

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายราชวัลลภ กัมพูพงศ์

หน่วยงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

บัญชีสิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์กรมทางหลวง

จำนวนผู้เข้าชม:

12

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดอุปกรณ์หัวจับยึดสำหรับอัดแรงยางพารา_20220530141000.pdf

2