.

คู่มือวิเคราะห์ระดับการให้บริการทางหลวง กรณีบนช่วงถนน Mid-Block Highways Level of Service Analysis

รหัสความรู้:

KS0300000293-02

ประเภท:

คู่มือ (ปฏิบัติงาน ประเมินผล อื่น ๆ)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายสุรชัย อัมภวาสุวรรณ

หน่วยงาน:

สำนักแผนงาน

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Knowledge (OPK)

จำนวนผู้เข้าชม:

53

คู่มือวิเคราะห์ระดับการให้บริการทางหลวง กรณีบนช่วงถนน (Mid-Block Highways Level of Service Analysis) ได้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิศวกรในการวิเคราะห์สภาพจราจร เพื่อการวางแผนพัฒนาทางหลวงโดยใช้มาตรฐานการวิเคราะห์ระดับการให้บริการ Level of Service ตามคู่มือ Highways Capacity Manual (HCM) ของ Transportation Research Board (TRB) โดยได้จัดทำกราฟช่วยในการวิเคราะห์ระดับการให้บริการ โดยมีข้อกำหนด คือ ขนาดความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.00 เมตร กรณีทางหลวง 2 ช่องจราจร และไหล่ทางด้านในกว้าง 1.00 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมเกาะกลางแบบแยกคันทาง กรณีทางหลวงตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป โดยไม่มีอิทธิพลจากทางเชื่อม (Access point) ด้านข้าง นอกจากนี้ความเร็วที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรณีทางหลวง 2 ช่องจราจร และ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับทางหลวงตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้น สำหรับทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรได้มีการพิจารณาเขตห้ามแซง (Non-Passing zone) ที่ร้อยละ 40 ซึ่งจะช่วย อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการจราจร และความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

คู่มือการวิเคราะห์ระดับให้บริการทางหลวง July2022_20220720115321.pdf

3