.

เบื้องหลังถ้าหลวง

รหัสความรู้:

KS0400000346-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2023-07-10 13:56:55


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2023

จำนวนผู้เข้าชม:

51

การใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างทางหลวง Using of Unmanned Aerial Vehicle for Highway Construction Project Management

รหัสความรู้:

KS0400000304-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-08-29 15:26:03


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ดนัย เรืองสอน, วิชัย วงศ์วิศิษฐ์, สุชาภัสร์ โชติรักษา, ณัฐวุฒิ หัสดีวิจิตร, ศุภกร สุทธิพันธ์, ภาณุพงศ์ มะโนเย็น, และมีชัย บุญเลิศ

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

343

รายงานพิเศษ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงคมนาคม

รหัสความรู้:

KS0400000254-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-19 11:56:28


ชื่อเจ้าของผลงาน:

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์

หน่วยงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

159

คลินิกสุรัตน์ 1 บาทรักษาทุกโรค

รหัสความรู้:

KS0400000241-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 10:58:08


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์, Brand Think

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

121

สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง (GOOD HEALTH by YOURSELF)

รหัสความรู้:

KS0400000240-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 10:43:26


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2017

จำนวนผู้เข้าชม:

103