.

เบื้องหลังถ้าหลวง

รหัสความรู้:

KS0400000346-99

ประเภท:

อื่นๆ

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2023

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Sharing (OPS)

จำนวนผู้เข้าชม:

51

"เบื้องหลังถ้ำหลวง" ได้รวบรวมองค์ความรู้ เหตุการณ์ ทฤษฎี เทคนิคในการบริหาร การตัดสินใจที่ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้นำมาปรับใช้ในเหตุการณครั้งนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่าน ที่สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเผชิญเหตุเมื่อเกิด "วิกฤติ"

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล