.

Best Practice และ Lesson Learned การแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณทางหลวง

รหัสความรู้:

KS0300000323-08

ประเภท:

ไฟล์นำเสนอของวิทยากร

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายพรพรต สุริยนต์

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Knowledge (OPK)

จำนวนผู้เข้าชม:

247

เป็นส่วนหนึ่งจาก การบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัดติดตาม เตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง บรรยายโดย นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ไม่พบข้อมูล

แนวทางการป้องกันและแก้ไขงานดินสไลด์เนื่องจากน้ำ_แก้ไข2_20230424120119.pdf

80