.

แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา

รหัสความรู้:

KS0300000256-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายสุธี มณีอ่อน

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ปีที่จัดทำ:

2020

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Knowledge (OPK)

จำนวนผู้เข้าชม:

506

แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้เกิดจากผู้เรียบเรียงได้ย้ายตำแหน่งจากเดิม วบ.ทล.18 มาเป็น ชก.ทล.18 ประกอบกับมี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่งที่ตามมาอีกเยอะที่มาแทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 จึงเป็นเหตุผลให้ผ๔้เรียบเรียงรวบรวมเอกสาร หนังสือ ข้อกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เรียบเรียงเองมาจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ อาจจะไม่ครอบคลุมไปหมดทุกเรื่อง บางเรื่องผู้ควบคุมงานต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเอง ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ ไป ผู้ควบคุมงานไม่จำเป็นอ่านตั้งแต่บทแรกไปจนถึงบทสุดท้าย แต่อยากรู้เรื่องไหนก็สามารถเลือกเปิดอ่านดูเรื่องนั้นได้เลย ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ควบคุมงานไม่มากก๋น้อย หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ จากหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงก็ขอน้อมรับไปปรับปรุงต่อไป สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ควบคุมงานมีความสุขกับการทำงานครับ

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา050863_20220420144237.pdf

160