.

รายงานพิเศษ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงคมนาคม

รหัสความรู้:

KS0400000254-99

ประเภท:

อื่นๆ

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์

หน่วยงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Sharing (OPS)

จำนวนผู้เข้าชม:

65

นายอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เห็นว่าการรับราชการนอกจากจะตอบแทนคุณแผ่นดินที่ได้สนับสนุนโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศแล้ว การเปิดโอกาสให้นำความรู้ที่มีมาพัฒนา ยกระดับถนนในประเทศให้มีมาตรฐานสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ถือเป็นความภาคภูมิใจของการเป็นข้าราชการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศ

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล