.

นวัตกรรมเคลือบแก้วเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

รหัสความรู้:

KS0100000295-99

ประเภท:

อื่นๆ

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Lesson (OPL)

จำนวนผู้เข้าชม:

261

นวัตกรรมเคลือบแก้วเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จัดทำโดย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล