.

การหาพื้นที่ในระบบพิกัดฉาก

รหัสความรู้:

KS0300000315-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายสุธี มณีอ่อน

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Knowledge (OPK)

จำนวนผู้เข้าชม:

360

ในอดีตการหาพื้นที่ ระบบพิกัดเป็นระบบที่นิยมในการหาพื้นที่ เริ่มต้นด้วยต้องหาพิกัดให้ได้ก่อน จากนั้นก็เอาพิกัดมาคูณไขว้ ปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยี โปรแกรม Auto Cad เป็นที่แพร่หลายก็ใช้ Auto Cad ในการหาพื้นที่ เนื่องจากสะดวกทำให้เราลืมไปแล้วว่าระบบพิกัดฉากเป็นพื้นฐานในการคิด ดังนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนการหาพื้นที่ในระบบพิกัดฉากกันครับ

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

การหาพื้นที่ในระบบพิกัดฉาก_20221109094315_20221129151638.pdf

140