.

การก่อสร้างกำแพงปีกสำหรับสะพาน (WINGWALL)

รหัสความรู้:

KS0300000306-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายสุธี มณีอ่อน

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ปีที่จัดทำ:

2021

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Knowledge (OPK)

จำนวนผู้เข้าชม:

467

กำแพงปีกในการก่อสร้าง Wing Wall คือ กำแพงปีกคล้ายกับกำแพงกันดินที่เชื่อมต่อกับบ้าน สะพาน และโครงสร้างอื่นๆ และทำหน้าที่เป็นกำแพงกันดินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนระดับความสูงอย่างรวดเร็ว กำแพงปีกยื่นออกมาจากผนังฐานรากที่มีโครงสร้างเดิมและทำหน้าที่เป็นกำแพงกันดินขนาดใหญ่ กําแพงเหล่านี้เมื่อทำมุมกับตลิ่งติดถนนในรูปของ “ปีก” เรียกว่า “กําแพงปีก” การก่อสร้างกำแพงปีกสำหรับสะพานในอดีตที่ผ่านมาหากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ มาเจอสะพานที่มีมุมเฉียง (skew) ไปไม่เป็น ทำไม่ถูกมาก็เยอะ เอาด้านสั้นไปสลับกับด้านยาว หรือตั้งมุมผิด เป็นต้น บางครั้งผู้ควบคุมงานเปิดแบบก่อสร้าง และวัดมุมกับความยาวจากแบบก่อสร้าง ซึ่งแบบก่อสร้างก็เขียนมาไม่ถูกต้อง ยิ่งไปกันใหญ่ ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว หรือให้ความรู้สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ผู้เขียนจึงขอให้ความรู้เชิงปฏิบัติการกับผู้ควบคุมงานนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ขั้นตอนการปฏิบัติประกอบด้วย 1) ร่างแบบสะพาน 2) คำนวนความยาวของกำแพงปีก 3) นำความยาวของกำแพงปีกที่คำนวณได้ มาเขียนแบบตามมุมที่กำหนด 4) ข้อควรระวัง 5) การตรวจสอบ

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

การก่อสร้างกำแพงปีกสำหรับสะพาน050965_20220909153534.pdf

146