.

แนวทางการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากดินสไลด์และการถอดบทเรียน

รหัสความรู้:

KS0300000322-08

ประเภท:

ไฟล์นำเสนอของวิทยากร

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล

หน่วยงาน:

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

One Point Knowledge (OPK)

จำนวนผู้เข้าชม:

219

เนื้อหาความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งจาก การบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัดติดตาม เตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง บรรยายโดย ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ไม่พบข้อมูล

แนวทางการแก้ไขและซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหาย_20230424120254.pdf

73