.

บุ้งกี๋คีบตักดิน

รหัสความรู้:

DI0200000224-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

26

อุปกรณ์เสริมเครื่องปาดไหล่ (Shoulder Pad Accessory)

รหัสความรู้:

DI0200000223-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงนครนายก

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

17

ปั้มน้ำมันอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ

รหัสความรู้:

DI0200000222-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงธนบุรี

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

49

เครื่องพ่นยางแอสฟัลต์ Tack Coat พกพา

รหัสความรู้:

DI0200000221-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงธนบุรี

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

17

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

รหัสความรู้:

DI0200000220-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

15