.

อุปกรณ์หัวจับยึดสำหรับอัดแรงยางพารา

รหัสความรู้:

DI0400000275-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-05-30 14:07:48


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายราชวัลลภ กัมพูพงศ์

หน่วยงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

12