.

หุ่นยนต์อัจฉริยะอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

รหัสความรู้:

DI0300000228-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

11

จุดหยุดรถจักรยาน/จักรยานยนต์บริเวณทางแยกที่มีไฟสัญญาณ (Bike Box หรือ Advanced stop lines)

รหัสความรู้:

DI0300000227-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

29

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางหลวงเชียงราย-พะเยา

รหัสความรู้:

DI0300000226-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

12

การบริหารการจราจรด้วยวิธีเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane)

รหัสความรู้:

DI0300000225-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:46


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงสระบุรี

ปีที่จัดทำ:

2019

จำนวนผู้เข้าชม:

46